Anise swallowtail

Anise swallowtail (Papilio zelicaon)

Anise swallowtail

Anise swallowtail (Papilio zelicaon)